Dag beste bezoekers van deze website!

Dag beste bezoekers van deze website!

Dat de sport- en bosklassen steeds een mijlpaal in ieders leven zijn, kan ieder die er ooit aan deelnam zeker en vast beamen!

Een gastronomische midweek (Kijk maar eens naar het menu!) onder een stralende zomerzonstaat de leerlingen van maandag 18 tot vrijdag 22 mei 2015 te wachten!  Maar … er zal ook gewerkt moeten worden!

Naast de vele uren natuurbeleving (bosspel / actieve heidewandeling / beheerwerken uitvoeren op de heide / uitstap naar bijencentrum / natuurbeheerspel onder leiding van boswachter) zullen ook de hersenen hun werk moeten doen om het natuurpostenspel tot een goed einde te brengen.

Als we in Limburg zijn moeten we natuurlijk ook weten hoe het leven van een mijnwerker er vroeger uit heeft gezien.  We gaan op pad met de mijnwerker (inleefsessie) in het Mijnwerkersmuseum.  In Bokrijk zullen de leerlingen dan weer te weten komen hoe die mooie gebouwen werden gebouwd (van handlanger tot bouwmeester) of leer je over volksspelen uit lang vervlogen tijden.

De leeringen van het 5de zullen ook het insectenleerpad bewandelen, terwijl de leerlingen van het 6de leerjaar hun Franstalige medebloggers voor het eerst in levenden lijve kunnen leren kennen.  Samen bewandelen ze het blotevoetenpad en terwijl ze dat doen proberen ze – Wie-is-de-mol-?-gewijs – zo veel mogelijk info los te peuteren uit hun Franstalige gesprekspartner. Wie weet het best met zijn gesprekspartner te communiceren en kroont zich tot beste detective?

Maar naast taal, natuur en geschiedenis hebben we ook oog voor de hedendaagse maatschappij.  We brengen een bezoek aan een moskee en leren zo de cultuur van de moslims kennen.

‘s Avonds is er natuurlijk tijd voor ontspanning!  Een quiz, een educatieve eco-magieshow, een filmavond en een bonte avond zullen weer zorgen voor een sfeer waarin hechte vriendschapsbanden worden versterkt en nieuwe vriendschappen kunnen ontstaan!

Vanaf maandag 18 mei 2015 zal deze website dienst doen als ultieme infokanaal.  Dagelijks voorzien we het thuisfront van foto’s en verslagen, maar ook door middel van het uploaden van het videoverslag van de dag, een waar nieuwsbulletin over de belevenissen van de dag.

De kinderen vinden het altijd leuk een berichtje van het thuisfront te ontvangen.  Dit kan op twee manieren:

– via brief of kaart

Het zou zeer leuk zijn, mocht ieder kind een brief of kaartje mogen ontvangen.  Geef daarom tijdig aan de familie, buren, vrienden, …  dit adres door, zodat zij in de pen kunnen kruipen:

De Bosberg

Kelchterhoefstraat 10

3530 Houthalen-Helchteren

Qworzó, gemeentelijke basisschool Merksplas

t.a.v. ………………… (naam kind) uit L …. (klas invullen)

– via het gastenboek 

Op dinsdag en donderdag – vlak voor het avondmaal – printen we het gastenboek voor de leerlingen af.  Zo kunnen de kinderen lezen welke berichten er werden achtergelaten op de website.  Misschien staat er wel een leuk berichtje van het thuisfront op?

Er zijn geen andere mogelijkheden om met de kinderen in contact te komen, tenzij voor echt dringende zaken.  In dat geval mag u contact opnemen met meester Dave op het nummer 0497 321 234 of juf An (voor de vrouwenzaken?) op het nummer 0476 63 35 95.

De leerkrachten kijken er al ongelooflijk naar uit.  Hopelijk jullie ook?

Advertentie